Kreds 43

Gå til indhold

Hoved menu

                                        

     Kom forbi vores klubhus, der altid kaffe på kanden.

                                
Bestyrelsen  opfordre ALLE kredsens medlemmer til at tage hensyn til hinanden og være fleksible, det betyder at alle kredsens selvtrænere rokerer på hele kredsen areal.
Bestyrelsen og Bhu vil godt gøre opmærksom på at det ikke er tilladt
at træne ved toiletbygningeren.

                                                      
             
Generalforsamling den 10. februar 2015 kl. 19:00 i klubhuset,
                                          Stamholmen 2, 2650 Hvidovre

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2.      Valg af stemmetællere
3.      Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4.      Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til
         godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5.      Indkommende forslag
6.      Valg til bestyrelse m.m.
7.      Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
8.      Eventuelt

         
                       


Næste sæson:
Træningsdagene er stadig søndag fra kl. 10 og tirsdag fra kl. 17.
Der skal være lidt mere hjælp til hvalpene, så Birgitte tager hvalpene som et lille team, indtil de kan deltage sammen med de store. Forslag til, at hver træning starter med fælles træning og derefter deles holdet op i mindre teams, hvor der kan trænes forskellige øvelser.
Det er muligt at selvtræne i løbet af sommeren. Man er altid velkommen til at spørge trænerne til råds, hvis de er på pladsen.

                        HERNING OPEN 2013             
              
                                                      
               

                           Medlemmer fra kreds 43 modtager pokal.

Der var kamp om det, men kreds 43 vandt pokalen "kammeratskabs og
hjælpsomhedspokalen". Der var 20 medlemmer fra kredsen.


                             

                3 stillede op fra kredsen: Allan, Svendsen og Nanna_____________________________________________________________________

                   

                                          
                
Tips: brug f5 tasten for at opdatere.
Se de nye datoer for aktiviteter i kredsen.
Seneste nyt fra formand.
Seneste referat fra trænermøde.
Seneste referat fra bestyrelsen.
Seneste referat fra generalforsamling.
________________________________

Resultater 2015:
Prøver i kredsen.

_________________________________
                     

Medlemmer i kreds43 der har lavet
prøver i kredsen, kan sende deres
resultater og navn på fører/hund/point,
så kommer det på kredsens hjemmeside .     
                         
___________________________________

Medlemmer i kreds43 kan bestille prøver,
ved at henvende sig til BRK.
Der SKAL være mindst 2 fører/hund.
                         
___________________________________

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu